Виховання любові до природи у дошкільнят

Психологи характеризують дошкільний вік, як період сенситивности, для розвитку всіх психічних функцій, характеризується як важливий етап розвитку, для формування особистості, діти вміють втілювати і створювати особисті задуми.


Провідна діяльність у дошкільнят — ігрова, але доступні й елементи навчальної і трудової діяльності, такі як сприйняття оповідань, казок, достатньою мірою розвинені навички ліплення, конструювання, малювання. Найбільш інтенсивно відбувається розвиток наочно-образного мислення та уяви, починають формуватися моральні критерії. Все це створює сприятливі умови для того, щоб максимально розширити передумови до виховання любові до природи у дошкільнят.

Спілкування з природою і художня праця — відповідні інструменти, для вирішення цього завдання. Розвивати здатність бачити красу, формувати дбайливе ставлення до природи потрібно з дитинства, при цьому важливо враховувати принцип послідовності, рівень розвитку та індивідуальні особливості дитини. Моральний досвід і майстерність педагога, що поєднує доброту і вимогливість, дозволяє прищеплювати дітям шанобливе ставлення до навколишнього світу.

В системі морально-етичного виховання — виховання любові до природи у дошкільнят, має займати одне з основних напрямків. Художня праця може використовуватися в доповненні до класичних дисциплін, гармонійно доповнюючи їх, він впливає і на розвиток духовно-моральної сфери і на розвиток інтелектуальних здібностей. Важливо, що розвиток уявлень про національні та художніх традиціях, про природу, про працю і побут формується спільно з художнім образом. Ця єдність дозволяє розвивати просторове, колористичне, наочно-образне мислення, самостійність, творчу уяву, зміцнює волю, стимулює виховання любові до природи.

Через розвиток творчих можливостей, спостережливості і стимуляції дослідницького досвіду у дошкільнят формується любов до природи. Ліплення з глини, пластиліну, всі види аплікацій, конструювання із застосуванням круп, тесту і природних матеріалів, тістопластика, пластілінографія, малювання за допомогою рослинних елементів — все це сприяють вихованню любові до природи у дошкільнят. Природа відкриває великі можливості для розвитку любові. А знайомство з декоративно-прикладним мистецтвом, і ремеслами народних майстрів, найбільш повно розкриває багатство і різноманітність культурних традицій, що також розвиває любов до природи. Прагнення зробити красивіше, краще впливає на світ почуттів, дозволяє розкрити творчий потенціал, підвищує рівень розвитку мовлення у дошкільників, діти вчаться створювати, вчаться розуміти і бачити красу і багатство природи.

Естетичне виховання легше освоювати, якщо навколо багато гармонії, є почуття причетності до краси. У дошкільнят дуже сильна природна допитливість, в процесі активного пошуку, дитина розширює рамки уявлень про світ, пізнає просторові і тимчасові відносини, вчиться розуміти причинно-наслідкові зв’язки. Художня праця, народний промисел і декоративно-прикладне мистецтво допомагають розвивати старанність, акуратність, спостережливість, вони спонукають пізнавально-дослідницьку активність, стимулюють розвиток мислення, уяви, мовних навичок, уваги.

Виховання любові до природи у дошкільнят, засноване на принципах єдності впливу на почуття, досвід, свідомість, поведінка — основа гармонійного і цілісного розвитку особистості дитини. Будь-яке педагогічний вплив, повинно викликати позитивний емоційний відгук, формувати усвідомленість, розширювати уявлення про будову і явищах світу.