Як писати есе на ЄДІ з суспільствознавства

Есе-роздум на задану тему є обов’язковим завданням ЄДІ з суспільствознавства. Випускник повинен розкрити зміст обраного висловлювання шляхом викладення власного обґрунтованого погляду на проблему. Для цього важливо використовувати отримані знання (зокрема — з курсу суспільствознавства) і вміти виявити причинно-наслідковий зв’язок між явищами і процесами.


Демонстраційний варіант ЄДІ 2015 містить теми творів з суспільствознавства, представлені у вигляді цитат відомих особистостей — з філософії, економіки, соціології, соціальної психології, політології та правознавства. З цього списку вибираємо одну тему і розкриваємо її сенс.

Тема твору з суспільствознавства: як вибрати?

При виборі теми-цитати слід спиратися на «знайомство» з даною темою. Чи зможете ви її максимально розкрити? Якою мірою ви володієте науковою термінологією? Наскільки переконливо зможете викласти та аргументувати своє бачення даної проблеми? Всі ці моменти дуже важливі для написання есе з суспільствознавства.

Алгоритм написання есе з суспільствознавства

Проблема, піднята автором — правильно її формулюємо

На даному робочому етапі слід визначити проблему, використовуючи для цього точні формулювання. Потім необхідно позначити актуальність проблеми в умовах сучасності. Для цього можна використовувати різні фрази-шаблони. Проблема є основою твори, так що до неї доведеться повертатися протягом всієї роботи.

Виклад основного сенсу обраної цитати

Для розкриття змісту висловлення слід викласти позицію автора стосовно даної проблеми. При цьому можна використовувати фрази-кліше типу: «Автор вважає, що …», «З точки зору автора …».

Власна позиція до висловлення

У цій частині есе з суспільствознавства виражається згоду або незгоду з автором.

Можливо, у вас інше бачення проблеми — в цьому аспекті з автором можна посперечатися.

Аргументи

Кожне міркування слід підтверджувати аргументами, в якості яких використовують приклади з авторитетних літературних видань, наукової практики, думки вчених і мислителів. В якості аргументації можна використовувати приклади з історії, а також з особистого досвіду. Прикладів-аргументів вибираємо 2 — 3 і детально їх описуємо.

Підведення підсумків твору-есе з суспільствознавства

Тут слід підтвердити своє розуміння викладеної думки. Висновок повинен «зв’язувати» основні ідеї аргументів, підтверджуючи правильність або неправильність висловлювання-теми есе. В якості навчального матеріалу можна придбати спеціальний зошит-тренажер «Суспільствознавство. Готуємося до ЄДІ. Вчимося писати есе (завдання 36) »(2015 изд.) Учасника Чернишової О.А. За відгуками випускників — видання потрібне і корисне.

Критерії оцінки есе з суспільствознавства

Написана робота оцінюється за такими критеріями:

  • К1 — розкриття змісту висловлення
  • К2 — характер і рівень теоретичної аргументації
  • К3 — Якість фактичної аргументації

На замітку: критерій К1 — найважливіший. Невірно розкритий зміст висловлювання (або зовсім нерозкритий) передбачає отримання «0» балів і подальшу роботу експерт не перевіряє. Повний правильне виконання завдання 36 оцінюється в 5 балів.

Як писати есе на ЄДІ з суспільствознавства в 2015 році? Головне — тренування! Дивіться конкретні приклади написання есе з різних дисциплін тут представлені основні рекомендації фахівців.

А в цьому відео представлені основні рекомендації фахівців.