Взаємозв’язок роботи логопеда і батьків


Особливе значення у складі корекційного процесу в спеціальному освітньому класі, призначеного для дітей з порушення мови, є взаємозв’язок роботи логопеда і батьків. Головною вимогою для досягнення високої ефективності корекційних занять є необхідність у безпосередніх відносинах логопеда і батьків. Внаслідок цього в кожному виді взаємодії з батьками необхідно відшукати і відзначити шляхи спільної роботи, мотивуючі дитини в особистісному, мовному і пізнавальному формуванні.

Форми взаємозв’язку роботи батьків і логопеда

Спільні форми роботи батьків і педагога можуть бути таких видів як свята з мовної спрямованістю, батьківські збори та консультаційні заходи.

Батьківські збори є продуктивним видом спілкування педагога-логопеда і батьків, тому на зборах логопед планомірно доводить до відома батьків завдання, методи і склад корекційної роботи з молодшими школярами. Батьківські збори дають можливість ознайомити батьків з багатьох питань, які стосуються розвитку мови у дітей, а також підключення батьків до ініціативної активності в корекційної діяльності.

Консультаційні групові заходи дають можливість ознайомлення батьків у теоретичній і практичній сферах корекційних питань, навчання і виховання дітей. У консультаціях можуть брати участь медики та психологи. Ці заходи повинні бути побудовані таким чином, щоб зацікавити батьків у плідній співпраці для вирішення проблем виховного і розвиваючого процесів їх дітей.

По закінченні навчального року логопедом проводяться мовні свята, що показують успіхи учнів. У підготовці цих свят бере участь викладач музики, а також залучаються до активної участі батьки. Такі свята стимулюють до розвитку комунікації дітей, збільшення їх рівня самооцінки, повторення і запам’ятовування освоєного навчального матеріалу, а також дають можливість батькам побачити підсумки своєї діяльності і результативність педагогічного процесу логопеда щодо виправлення мовних дефектів у школярів.

Індивідуальні форми роботи з батьками: співбесіди, анкетування, консультації, застосування літератури містить вправи, завдання для роботи вдома і використання логопедичних щоденників, присутність на показових логопедичних заняттях.

Істотне місце у взаємодії сім’ї і педагога-логопеда займає анкетування рідних дитини. Анкетування дає можливість збору відомостей про склад сім’ї, продуктивність діяльності батьків у наданні допомоги у розвитку дітей, а також їх помилки.

Педагог доводить до відома батьків результати і зміст мовного дефекту дитини. При цьому дієві бесіди батьків з педагогом. При первинному співбесіді наводяться факти виховання та утримання дитини в сім’ї, а також коло його інтересів і занять. Педагогу необхідно врахувати всі аспекти побоювань і скарг батьків дитини, їх погляд і готовність до вирішення проблем в розвитку мови. Такі співбесіди важливі не тільки для логопеда, а й для батьків. Вірне побудова бесіди і її атмосфера будуть впливати на співпрацю в майбутньому.

Консультації допомагають у пошуку відповідей на зустрічаються питання, придбати пакет рекомендацій, в якому висвітлюються практичні прийоми навчання вдома.

Важливим видом взаємної діяльності батьків і логопеда є персональний щоденник логопеда. Цей щоденник ведеться спільно з батьками. Він необхідний для записів домашніх завдань, а також батько може внести до нього яке-небудь питання або сумнів з приводу роботи дитини.

Наочна форма взаємодії з батьками. Для спонукання активності батьків, їх просвіти та практичної допомоги логопед розпорядженні ознайомлювальний наочний матеріал на спеціальному стенді. Цей матеріал може міняти своє утримання не один раз протягом року.