Яким повинен бути вчитель інноваційного типу

Нововведення, новизна і зміни — це інновація. Інноваційний процес як засіб припускає введення чого — то нового. При застосуванні даного поняття до педагогічного процесу означатиме нові цілі, зміст, методи навчання і виховання. При новій інноваційній політиці в освітньому процесі істотно зростає роль директора школи, вчителів та вихователів, які є безпосередніми носіями інноваційних (новаторських) процесів. Тому навіть у сучасній педагогіці, за наявності різних видів навчання (комп’ютерних, проблемних, модульних і багатьох інших) провідна педагогічна функція зберігається за вчителем. Яким повинен бути вчитель інноваційного типу, що нового він повинен внести в російську школу? Дізнаємося сьогодні!


Сутність інноваційних процесів в освіті — це рішення двох проблем — вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду та його поширення, впровадження досягнення психолого-педагогічної науки в практику.

Учитель інноваційного типу виступає в якості автора і розробника нових навчальних програм. У тому числі він дослідник, користувач і в той же час пропагандист новітніх технологій і концепцій у педагогічному процесі. Педагог проводить відбір і оцінку можливості застосування нових ідей і методик, пропонованих колегами та педагогічною наукою. В даний час виникла необхідність у інноваційної педагогічної діяльності та визначається вона умовами розвитку суспільства, культури і поруч життєвих обставин.

Перше — це соціально-економічні зміни в суспільстві.

Друге — відбувається посилення гуманітаризації змісту освіти.

Третє — зміна ставлення самих вчителів до освоєння і застосуванню нового в педагогічному процесі.

Четверте — входження навчальних закладів у ринкові відносини і створення недержавних шкіл. Таким чином, виникає конкуренція.

Поняття «вчитель інноваційного типу» має на увазі відкритість педагога експериментам, інновацій та змін в педагогічному процесі. Педагог повинен сприймати різні точки зору, не змінюючи власне бачення проблеми. Такий учитель орієнтований на сьогодення і майбутнє, але не на минуле. Він долає створені життям перешкоди, планує майбутнє, всі свої дії і досягнення. Йому притаманне почуття справедливості і він бачить високу цінність навчання і освіти.

Учитель інноваційного типу — це творча особистість, яка сама компонент інноваційного процесу в педагогіці.

Сучасне суспільство, його розвиток, вимагає від учителя інноваційної поведінки. Це означає активне і систематичне творчість при здійсненні педагогічної діяльності. Постійне вивчення і вбирання досвіду колег, але при цьому не втрачати власний рівень креативності і таким чином входити в педагогічне співтовариство.

Школа — це практично колективний суб’єкт інновації. Тільки в ній можна здійснити живий освітній процес, зберігаючи цілісність світу без кордонів у просторі нашої освіти. Вона «одиниця» системи освіти. В даний час в нашій країні тільки проходить становлення наукового підходу до педагогічних нововведень. Ця наука намагається вирішити проблему про цілісний теоретичному понятті складу, структури і функції педагогічної інновації.

Сучасній школі і суспільству потрібні творчо мислячі фахівці, які забезпечать ефективність навчання при нових підходах та інноваційної діяльності.

Не може бути загальної моделі педагога-експериментатора. У якій системі створений даний педагог, тієї ідеології він і буде дотримуватися. В інноваційній педагогіці діє принцип особистісно-орієнтованого підходу до процесу навчання. Таким чином, є можливість створення нового. Крім того це дає свободу вибору. Всім абсолютно ясно, чим більше буде вибір, тим краще. Тому зараз ставиться завдання підготовки педагогічних кадрів інноваційного типу. Основним завданням професійної освіти педагогів є здатність до вирішення творчих завдань. Становлення вчителя майбутнього має моделювати його інноваційну діяльність. Основа концепції підготовки вчителя — системний і рефлексивно-діяльний, а також індивідуально-творчий підходи. Крім того, важливо забезпечити побудову і функціонування процесу формування особистості педагога. Аналізуючи проблеми шкільної освіти, стає ясно, що необхідне формування інноваційної діяльності вчителя. Поява в школі вчителі інноваційного типу, це завдання з глибоким соціально-педагогічним змістом. І саме від вирішення даного завдання безпосередньо залежить успіх перетворень у самій системі загальної освіти, а також перспективи в розвитку школи. Тепер ви знаєте, яким має бути сучасний учитель і що повинен вміти вчитель інноваційного типу, саме такі педагоги повинні представляти нашу сучасну школу.