Протокол батьківських зборів в дитячому садку

Батьківські зустрічі в дитячому садку повинні протоколюватися. Даний документ є обов’язковим і входить в номенклатуру дошкільних установ. Для ведення відповідної документації необхідно вибрати секретаря батьківських зборів. Також потрібно завести спеціальний зошит.


Вихователь є куратором групи в ДНЗ та відповідає за проведення і належне оформлення протоколів.

План складання протоколу:

 • повна назва установи;
 • дата проведення зборів в ДНЗ;
 • перелік присутніх (педагоги, вихователі, адміністрація, батьки);
 • тема зустрічі (порядок денний);
 • перелік доповідачів (вихователі, медичні працівники і т.д.);
 • затверджені рішення;
 • підпис секретаря, вихователя, одного з батьків.

Всі протоколи повинні зберігатися у вихователя або адміністратора. Найкраще — зробити копію документа.

Інструкція ведення протоколу

Батьківські збори

 1. У документі вказується дата проведення батьківських зборів, зазначається кількість присутніх батьків. У разі запрошених виступаючих їх прізвища, імена та по батькові повинні фіксуватися повністю, без скорочень.
 2. Необхідно вказати порядок денний, який обговорюють на зборах. Після обговорення питань потрібно записати пропозиції та рекомендації батьків, вихователів та педагогів. Важливо відзначати особу людини, яка вносить пропозицію. Виступи всіх присутніх вносяться до протоколу.
 3. Далі після заслуховування рекомендацій виноситься рішення стосовно кожного питання окремо шляхом голосування. Секретар зобов’язаний зафіксувати кількість проголосувавших «за» і «проти». Протокол підписується головою комітету батьків і секретарем. Кожен з батьків (навіть не присутніх на зустрічі) зобов’язаний бути проінформований про прийнятих змінах, а також повинен підписатися під документом. У випадку, якщо на зборах були присутні не всі батьки, підсумки про прийняті рішення можна розмістити в батьківському куточку.
 4. Зошит протоколів заводиться під час комплектування групи і ведеться до випускного. Вона нумерується посторінково, підшивається, скріплюється печаткою дитячого саду і підписом завідуючої. Нумерація ведеться з початку навчального року.

Протокол батьківських зборів в дитячому садку є важливим документом. До його складання потрібно підходити відповідально і грамотно. Будь-яке рішення стає правомочним тільки в разі наявності протоколу. Його необхідно вести завжди, незалежно від ступеня важливості обговорюваних питань.