Спритність, як фізична якість людини

Спритність можна розглядати як фізична якість людини, яке визначає успішність виконання нових рухів і ефективність всієї рухової активності в цілому. Спритність рухів надає будь-якій жінці привабливість, неповторну елегантність і шарм. Чим же визначається спритність? Чи може людина розвивати це фізична якість за допомогою будь-яких вправ?

Прояв спритності в чому залежить від усього різноманіття складних психічних процесів, необхідних для виконання плавних і чітких рухів. Дане фізична якість немислимо без злагодженої роботи слухового, зорового і вестибулярного аналізаторів і опорно-рухового апарату. Спритність також багато в чому залежить від швидкісно-силових якостей людини та її витривалості.

Крім естетичного значення, дуже важливого для будь-якої жінки, яка прагне виглядати красиво і впевнено, спритність знадобиться також для успішного виконання роботи в різних видах професійної діяльності. Наприклад, спритність і точність рухів рук — одна з необхідних якостей для офісної роботи за клавіатурою комп’ютера.

Спритність як фізична якість людини цілком можна розвивати за допомогою певних вправ. Для розвитку цієї якості використовують деякі вправи, що передбачають виконання рухів з новими, не виконує раніше елементами. Як приклад вправ на розвиток спритності можна розглядати: тренування точності відтворення різних рухів всього тіла і його окремих частин; точність попадання яким-небудь предметом в нерухому або рухому ціль; досягнення динамічного і статичного рівноваги; вибір найбільш оптимального варіанту виконання руху в швидко мінливих ситуації; виконання фізичних вправ з використанням різних вихідних положень. Відмінним засобом для розвитку спритності є такі спортивні ігри, як баскетбол, волейбол, великий і малий теніс.

Безпосередньо перед виконанням спеціальних вправ на розвиток спритності з особливою увагою слід розглядати попередні демонстрації цих рухів вашим тренером з фітнесу. Справа в тому, що уважний перегляд показу правильного варіанту виконання рухів дозволяє підвищити роль свідомості у здійсненні фізичних вправ. Виконання рухів може бути неправильним не стільки через відсутність у людини спритності, скільки через неправильно сформованого уявлення про необхідні елементах рухової активності або через невірне запам’ятовування послідовності цих елементів. Іноді супутні словесні роз’яснення тренера дозволяють набагато швидше домогтися успіхів у виконанні фізичної вправи на розвиток спритності.

Удосконалення спритності має бути постійним і безперервним процесом. Найкраще фізичні вправи для розвитку спритності виконувати в початковій частині заняття. Перерви між виконуваними підходами вправ повинні дозволяти організму людини повністю відновитися. В рамках окремого заняття можна використовувати невеликий обсяг подібних вправ, проте в такому випадку слід частіше використовувати їх в загальній системі тренувань.

Слід також знати, що прояв спритності все ж дуже специфічне. Наприклад, людина може мати дуже хорошою спритністю при виконанні гімнастичних вправ і одночасно бути абсолютно неповороткістю при виконанні рухової активності під час плавання. Тому кожен окремий елемент рухів вимагає спеціального тренування на вироблення спритності.