Релігія, мораль, мистецтво як форми філософського осмислення реальності

Релігія, мораль, мистецтво як форми філософського осмислення реальності існували завжди, кожен день ми стикаємося з цими поняттями і начебто б віддалено розуміємо їх значення. Але хто зможе дати повну характеристику кожного з цих термінів, а також визначити роль, яку вони зіграють в нашому житті? Форми філософського осмислення реальності детально розглядаються і вивчаються як у філософії, так і в психології. Людина має кілька типів сприйняття у своїй свідомості: він осягає те, що його оточує, що реально, а що ні, вивчає себе і усвідомлює свою особистість в цьому світі, зв’язок речей, те, що ми бачимо і те, що ми відчуваємо. Пізнання — одне з найбільш великих благ людства. Рене Декарт в його «розвідки істини» дає нам одну дуже популярну і важливу думку: «Я мислю, значить, я існую …

Але мислимо ми не так чітко, як нам би хотілося. Ми не можемо сприймати світ як математику, знати точні відповіді на всі наші запитання. Все, що ми бачимо і пізнаємо, спотворено крізь призму нашого осмислення реальності, і у кожної людини ця призма побудована індивідуально. Форми філософського осмислення реальності, такі, як релігія, мораль, мистецтво можуть як спотворювати, так і істинно доповнювати інформацію, що нас оточує. Все ж кожна з цих форм — невід’ємна частина самої культури, суспільства, так і кожного з індивідів. Релігія, мораль і мистецтво — це те, що формує нас самих, нашу особистість, індивідуальність. Деякі філософи вважають, що людина, яка виключив зі свого життя ці поняття, не може більше вважатися повноцінним. З народження ми нічого не знаємо про релігії, моралі та мистецтві як формах філософського осмислення дійсності. Ми набуваємо ці поняття в соціумі, серед людей, які пов’язують кожне з них зі своєю культурою. Нам тільки дана біологічна можливість осягнути, вникнути, розвинути, використовувати і усвідомити.

Що являє собою релігія? Які форми філософського осмислення реальності таїть вона? Релігія виступає як особлива форма людського досвіду, головною основою якої є віра в священне, вища, надприродне. Саме відмінність віри в наявність або відсутність сакрального відрізняє як наше сприйняття, так і поведінку, формування особистості, пов’язане з ним. Релігія — це системне культурне утворення, яке включає в себе релігійні організації, культ, свідомість, релігійну ідеологію і психологію. З цього бачимо, що часто психологія людини залежить від релігійної ідеології, як його формуючого та регулюючого чинника, який формується в навколишньому середовищі. Усвідомлення реальності, пов’язане з сакральним, кардинально відрізняється від особистості, яка не приймає релігію. Тому вона і є однією з основних форм філософського осмислення реальності.

Мистецтво — це форма творчості людини, сфера його діяльності та реалізації себе у світі, який його оточує. Творчість і мистецтво — форми усвідомлення не тільки реальності, а й самого себе. Створивши, людина вкладає в мистецтво ту призму усвідомлення або навіть викривлення, на яку здатне його мислення. Як сучасна, так і давня філософія по-різному визначають мистецтво. На відміну від кожної іншої форми сприйняття, мистецтво виражає ступінь чуттєвості індивіда, його індивідуальність.

Основними характеристиками мистецтва є єдність в ньому чуттєвості і фантазії, багатозначність і багатомовність, створення образу і символу. Мистецтво вивчає не тільки філософія, але й психологія, оскільки сотворив, індивід завжди залишає у творі частинку себе, відображення не тільки свого сприйняття світу, а й особливостей своєї особистості. Бердяєв Микола Олександрович сказав про творчість так: «Пізнання — є буття. Нове пізнання про творчу мощі людини і світу може бути лише новим буттям … Творчість створених істот може бути спрямовано лише до приросту творчої енергії буття, до зростання істот і їх гармонії в світі, до створення ними небувалих цінностей, небувалого сходження в істині, добро і красу, т. е. до створення космосу і космічного життя, до Плерома, до сверхмерно повноті «.

Мораль — це система норм, створена людиною для регуляції його поведінки в суспільстві. Мораль відрізняється від моральності, так як вона є ще й особливою формою людської свідомості, так як висловлюється сферою прагнення до ідеально-належного. Мораль також є частиною культури і забезпечується громадською думкою, вона всюдисуща і проникає в усі сфери людини, яка також володіє такою характеристикою як особистість, не дивлячись на те, що це цінно-моральна установка всього роду.

Релігія і мораль, а також мистецтво як форми філософського осмислення дійсності є тією системою, яка до кінця доповнює призму сприйняття людини, формує його особистість і регулює його поведінку. Форми сприйняття формуються в суспільстві і є відображенням його культури, тому не дивно, що у різних часів і народів різні форми осмислення реальності. Характер культури, співвідношення в ній традицій і новацій, форми її осмислення є також основою її історичної динаміки, задають її спрямованість і змістовність. Свідомість і усвідомлення народу формується згідно з його історії, тому так важливо розуміти і усвідомлювати те, ким є ти і суспільство, що тебе оточує.